Program výborové schůze   12.04. 2021 18.00 hod.

 

  1. Stav finančních prostředků na účtu k 31.03. 2020

Nedvědova 1, středisko 279                     x49 538,54

Nedvědova 3, středisko 280                     x83 700,19

Nedvědova 5, středisko 281                     x05 034,20

 

CELKEM                                                              x x38 272,93

 

  1. Dlužníci. Nový majitelé bytů probíhá proces převodů.

 

3.Ostatní. Oprava výtahu N5. Výtah byl mimo provoz dva dny z důvodu dodání náhradních dílů z centrálního skladu. Jednalo se o ocelové lanko, které hlídá rychlost pojezdu výtahové klece a spínač pod podlahou. Proplacena faktura za opravu

 

-Poštou došlo oznámení o zřízení asistenční služby v případě nouzové situace bezplatné opravy-příloha. Navrhuji vyvěsit na domovní nástěnku.

 

Došlo i na smlouvu o úklidu a výši úhrady za provedené práce. Výsledek je návrh nové smlouvy. Změna jednotkové ceny za provedení díla je 80,- Kč. Což se projeví v částce za dům 5760Kč (dosavadní 5400Kč). Smlouva byla výborem schválena.

 

-Od ISTY (naše dálkové odečty spotřeby a rozúčtování vody a tepla v bytech) přišla informace. V tomto roce byla zahájena transpozice Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2018/202/EU o energetické účinnosti do české legislativy. Cílem směrnice je zvýšit energetickou účinnost budov a omezit emise CO2 a tím i dopady na naši planetu. Celá informace je na odkazu  www.chytryodecet.cz, Systém  používame bez problémů  několik roků.

 

- Reklamované nátěry parapetů oken na severní straně domu provedené v roce 2016. Záruka 60 měsíců. Opravu řešíme s prováděcí  firmou.

Vzhledem k současné situaci výbor přesunul termín shromáždění SVJ na podzim. Přesný termín bude upřesněn.