Obnova fasády jižní strany domu - informace

Obnova bude spočívat zejména v čištění fasády vč. chemického odstranění řas a aplikaci nátěru s dlouhou dobou živostnosti. Práce budou probíhat na celé jižní fasádě (směr do vnitrobloku) včetně prostoru lodží a balkónů. Termín byl na základě jednání s dodavatelem stanoven na zaří 2023. Den zahájení prací bude upřesněn. Samozřejmě bude potřeba vyklidit lodžie a balkóny a při průběhu prací je ponechat prázdné.