Shromáždění SVJ proběhne 15. 11. 2023

Shromáždění Společenství vlastníků jednotek v domech Nedvědova 357/1, 358/3 a 359/5 Olomouc se bude konat dne 15. 11. 2023, a to tradičně v jídelně Základní školy Nedvědova 17.

Program shromáždění:

1. Prezence účasti vlastníků bytových jednotek.
2. Záhájení, zpráva o účasti, schválení programu shromáždění.
3. Zpráva o činnosti společenství vlastníků a výboru za uplynulé období (30. 11. 2022 - 30. 9. 2023).
4. Zpráva o hospodaření společenství za uplynulý rok a plán na rok další.
5. Návrh usnesení shromáždění.
6. Diskuse k předneseným zprávám a návrhu usnesení, aktuální informace.
7. Schválení konečného znění usnesení.
8. Ukončení shromáždění.

S podklady k jednotlivým bodům je možné se seznámit u pana Františka Lenerta, pana Rastislava Čevory a paní Kláry Myslivečkové po předběžném dohovoru od 1. 11. 2023.