Ve středu 7.12.2022 v čase 14:00 - 15:30 proběhne odečet plynoměrů

V uvedeném termínu se dostaví pracovník firmy NTL Forensics a.s. kvůli provedení odečtu. Zajistěte mu prosím přístup k plynoměru. V případě Vaší nepřítomnosti můžete zaslat  na e-mail nebo telefonní číslo fotografii plynoměru s čitelným stavem a čárovým kódem, a to nejlépe před termínem odečtu.
e-mail: katerina.nohelova@ntlf.cz
telefon: 737 163 221