Program výborové schůze 15.02. 20201 18.00 hod.

                         Stav finančních prostředků na účtu k 31.01. 2020

 

                          Nedvědova 1, středisko 279                     xx8 224,41 

                          Nedvědova 3, středisko 280                   xx2  126,08 

                          Nedvědova 5, středisko 281                     xx8 520,95

                         celkem                                                                 x xxx 203,44                                              

 

  1. Dlužníci. Opakovaný problém s platbami N5 vyřešen.

 

3.Ostatní.

Revize plynu proběhla v lednu 21.  Nejsou navržena revizním technikem žádná omezující opatření. Soustava zabezpečuje bezpečný provoz.

Zajištění revize elektro v domě. Kontaktoval jsem technika provádějící tuto činnost v minulosti. Dohodnutý termín revize na kveten 21. Přesný termín bude určen a publikován obvyklým způsobem.

Rozúčtování příjmů ze společných prostor domu zpracované SNO s potvrzením o příjmech pro jednotlivé vlastníky je k dispozici. Bude vyvěšeno oznámení na domovních vývěskách. Zájemcům o potvrzení bude po kontaktu s SVJ vyhotoveno.

Podání Návrhu na zápis změny zapsaných údajů do rejstříku společenství vlastníků jednotek.  Konečné usnesení o zápisu ze 22.12.2020

V dohodnutém termínu jsme se jako zástupci SVJ sešli se zástupcem magistrátu a zástupcem TS města. Jednání se konalo za účelem zajištění zimní údržby chodníků v zadním traktu objektu. Při změně plánu zimní údržby bude požadavek začleněn.

Zenit zahájen odchyt holubů. Stav hejna holubů se podstatně snížil.

Za naše SVJ potvrzen platební kalendář záloh za dodávky tepla pro rok 2021 od OLTERM&TD.

Potvrzeník k daňovému přiznání s příjmu ze společných prostor SVJ na požádání bude vyhotoveno.