Program výborové schůze   17.08. 2020   18.00 hod.

 

  1. Stav finančních prostředků na účtu k 31.07. 2020

                                                               Nedvědova 1, středisko 279                   xxx 181,39

                                                               Nedvědova 3, středisko 280                 xxx 743,00                                                                                                                     Nedvědova 5, středisko 281                    xxx 140,57

                                                                                            CELKEM                                          x xxx xxx,04

 

  1. Dlužníci. Dlužníci nejsou.

 

Dne 22.07.2020 došly protokoly a předávací protokol o montáži IRTN v domě. Potvrzené byly odeslány zpět.

Dne 12.08.2020 došla faktura splatná 26.08.2020 na částku 102 929,60Kč a předávací protokol od ISTY. Faktura bude proplacena přes SNO.

Dne 27.07.2020 proběhla kontrola pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného. Kontrolu provedl zaměstnanec VZP. Kontrola bez závad. Zápis o provedené kontrole je uložen.

Skartace dokumentů SVJ. Třídění dokumentů-zápis o provedení skartace.

 

Dokumenty nadcházejícího shromáždění vlastníků SVJ. Kontrola připravených dokumentů. 

Při poruše výtahu vnitřní telefonické spojení používat jen při potřebě vyproštění z kabiny výtahu. Hlášení poruch výtahu použít telefonní číslo 844 844 808.