Program výborové schůze   12.10. 2020   18.00 hod.

 

Volba výboru SVJ Nedvědova 357/1 Olomouc.

Novými členy výboru SVJ byli zvoleni paní Olga Sulimová N3 a pan Rostislav Čevora N1. Paní Klára Myslivečková byla zvolená místopředsedkyní SVJ.

 

  1. Stav finančních prostředků na účtu k 30.10. 2020

Nedvědova 1, středisko 279                 xxx 879,73

Nedvědova 3, středisko 280                 xxx 261,40

Nedvědova 5, středisko 281                 xxx 659,31

               CELKEM                                          x x62 800,44

                                                                                   

                                                                                            

  1. Dlužníci. Dlužníci nejsou.

 

  1. Agenda SVJ.

 

Vyhodnocení shromáždění SVJ.

Shromáždění proběhlo dle programu zveřejněného na pozvánce. Nebyly vzneseny žádné připomínky k práci výboru SVJ. Nový členové byli zvoleni bez připomínek

Poděkování panu Václavovi Honzíkovi za jeho dlouholetou práci ve výboru SVJ.

Doklady uložené ze shromáždění SVJ 2020. Pozvánka, usnesení shromáždění SVJ Nedvědova 357/1, prezenční listiny přítomných členů, zpráva o stavu společenství vlastníků jednotek a činnost výboru v domech Nedvědova 357/1, zpráva o hospodaření společenství za období leden až prosinec2019, výpis fondu oprav 01.01.2019 až 30.06.2020, zápis z jednání shromáždění SVJ v domech Nedvědova 357/1 ze dne 23.05.2020. Dokumenty jsou uloženy ve složce SHOMÁŽDĚNÍ SVJ.

K DISKUTOVANÉMU PROBLÉMU HOLUBŮ.

Problematika „holubů“ je řešena s odborným referentem MMO odbor životní prostředí paní Ing. Dianou Huňkovou. Holubi na Zenitu nejsou v kompetenci MMO, ale vlastníka objektu Zenit.