Program výborové schůze   10.05 2021 18.00 hod.

 

  1. Stav finančních prostředků na účtu k 30.04. 2021

Nedvědova 1, středisko 279                     xxx 697,54

Nedvědova 3, středisko 280                     xxx 503,18

Nedvědova 5, středisko 281                     xxx 320,21

 

CELKEM                                                           x xx98 520,93   

  1. Dlužníci.

N3     Kxxxxxx  02/2021 1734Kč odeslán mail 10.05.2021

N5     Bxxxxxx Vladimíra 04/2021    440Kč

3.Ostatní.

Rušení nočního klidu N3 upozorněna bydlící v tomto bytě na dodržování nočního klidu.

 

Ve dnech 13.04. a 14.04.2021 byla provedena revize ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ V NAŠEM DOMĚ.

Závěr pro náš dům. Elektrické zařízení je v revidovaném rozsahu z hlediska bezpečnosti schopno provozu.  Termín další pravidelné revize rok 2026.

Vystavena faktura za provedené revize na částku 7 240Kč. Faktura proplacena z našeho účtu SNO Olomouc.

Byla poptaná druhá firma na čištění potrubí vzduchotechniky PLÍCE DOMU prohlídka větracích šachet proběhla 11.05.2021

Podaná reklamace na nátěr parapetů oken severní strana domu. Firma odpověděla, že termín opravy bude upřesněn.

 Byla podaná poptávka u zhotovitele oken SULKO dodání prvků filtrů mikro ventilace k obnovení v oknech domu.

Provedena kontrola a oprava kování sklepních oken N1.Zjištěno špatné pryžové těsnění na jižní straně domu. Nové těsnění poptáno u výrobce oken. Okna byla umyta.