Schůze výboru SVJ, červen 2022

6. června 2022 proběhla pravidelná schůze výboru SVJ. Přítomni byli čtyři členové výboru a jeden další vlastník, výbor byl usnášení schopný. Hlavní projednávané záležitosti:

  • Kontrola stavu finačních prostředků.
  • Práce na čištění vzduchotechniky a úpravách sacích turbín byly během května zdárně dokončeny. Vystavená faktura byla schválena a byl vydán příkaz k proplacení.
  • Seznámení se s předběžnou kalkulací k připravované obnově jižní fasády domu. Realizace by měla proběhnout v termínu srpen - říjen 2022. Přesný termín i způsob realizace bude upřesněn.
  • Pan předseda Lenert prezentoval bezpečnostní kamery, které budou instalovány v doposud nechráněných vchodových prostorách domu.