Čištění a úpravy šachet vzduchotechniky

Započetí prací je s firmou, která provede realizaci, stanoveno na 25. dubna 2022 (pondělí). V průběhu prací bude potřeba umožnit technikům přístup k stoupačkovým šachtám v přízemních bytech.