ČIŠTĚNÍ ODVĚTRACÍCH ŠACHET DOMU

Prachové usazeniny, povlak mastnot a nečistot po obvodě diagnostikovaných šachet je v některých místech až extrémní co do množství. V diagnostikované odvětrávající šachtě je povlak nečistot v celé šachtě. Nečistoty v nánosech vytvářejí lokálně souvislou vrstvu větší než 2 cm. Šachty mají na stěně povlak z mastnot a nečistot, který vypadá neškodně, ale obsahuje zdraví škodné látky. V místech bílých a tmavě zelených povlaků jsou plísně. Po vyčištění je zde zapotřebí použít dezinfekci s maximální povolenou koncentrací a doporučuji dezinfekci realizovat v daném místě povlaků dvakrát. Podle vrstvení nánosů a povlaků na stěnách šachty předpokládám přítomnost plísní bakterií, choroboplodných zárodků a alergenů. Podle struktury nečistot usazenin na stěnách šachty a na základě zbarvení lokálních míst v nečistotách, lze předpokládat v usazeninách karcinogenní látky Benzo(any).