Program výborové schůze   14.09. 2020   18.00 hod.

 

  1. Stav finančních prostředků na účtu k 31.08. 2020

   Nedvědova 1, středisko 279                 xxx 150,06

    Nedvědova 3, středisko 280                 xxx 840,74

    Nedvědova 5, středisko 281                 xxx 238,24

                     CELKEM                                          x xxx 229,04

 

  1. Dlužníci. Dlužníci nejsou
  2. Ostatní.

Dne 04.09.2020 proběhla kontrola výtahů. Bez závad.

 

Vysílání televizních programů přešlo na DVBT2. Byla poskytnuta pomoc při přeladění televizních přijímačů. Byl zjištěn špatný stav přípojek společné antény v bytech. Problém bude řešen.

Výbor provedl kontrolu dokumentů k nastávajícímu shromáždění SVJ.