ÚVODNÍ STRÁNKA SVJ NEDVĚDOVA 1 OLOMOUC » SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ SVJ NEDVĚDOVA

  SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK V DOMECH NEDVĚDOVA 357/1,358/3 A 359/5 OLOMOUC SE SÍDLEM OLOMOUC, NEDVĚDOVA 357/1 PSČ 779 00, IČO 25885006

 

   P O Z V Á N K A

V souladu se stanovami společenství vlastníků jednotek v domech   N e d v ě d o v a 357/1, 358/3 a 359/5 OLOMOUC článek 14, odst. 2 svolává výbor společenství Shromáždění společenství vlastníků jednotek v domech Nedvědova 1, 3 a 5 Olomouc.

                                         které se bude konat dne 23. 5. 2019 v 17,00 hod. ve školní jídelně Základní školy Nedvědova.

P r o g r a m   s h r o m á ž d ě n í:

  1. Prezentace účasti vlastníků bytových jednotek.
  2. Zahájení, zpráva o účasti, schválení programu shromáždění.

5. Zpráva o činnosti společenství vlastníků a výboru za uplynulé

období (24. 5. 2018- 23. 5. 2019).                                            

6. Zpráva o hospodaření společenství za rok 2018 a plán na rok 2019.

  1. Návrh usnesení shromáždění.
  2. Diskuse k předneseným zprávám a návrhu usnesení, aktuální

   Informace.

  1. Schválení konečného znění usnesení.
  2. Ukončení shromáždění.                                              

S podklady k jednotlivým bodům jednání shromáždění vlastníků je možné se seznámit u pana Františka LENERTA, Ing. Václava HONZÍKA       a pana Miroslava HABÁNĚ po předběžném dohovoru od 15. 5. 2019. Účast všech vlastníků je důležitá. Bude se projednávat a schvalovat plánu oprav v roce 2019. V případě, že se nebudete moci shromáždění vlastníků osobně účastnit, žádá výbor vlastníky jednotky, v případě společného vlastnictví jednotky společné zástupce o zplnomocnění jiného člena společenství, který Vás bude na shromáždění vlastníků zastupovat včetně hlasování na základě písemné plné moci.

         Prezentace účasti vlastníků bude zahájena v 16,40 hod.

      V Olomouci dne 7. 5. 2019

 

                                                                                                      

      

 

 


Kontakt

Společenství vlastníků jednotek v domech Nedvědova 357/1,358/3,359/5 Olomouc
Nedvědova 357/1 779 00 Olomouc
604 333 775