PROTOKOL DIAGNOSTIKY ODVĚTRACÍCH ŠACHET.

Diagnostika stavu šachty na bytovém domě SVJ Nedvědova 1,3,5 Olomouc.

Zhotovitel: Delphia MORAVIA s.r.o. U Pošty 14 625 00 BRNO-Starý Lískovec                   IČO: 067 62 450

 

Rozsah provedených prací: Diagnostika stavu odvětrací šachty před vykonáním čištění a dezinfekce. Odevzdání zhotovitelem a převzetí objednatelem elektronického záznamu provedených prací.

 

Zjištěné nečistoty:

Prachové usazeniny, povlak mastnot a nečistot po obvodě diagnostikovaných šachet je v některých místech až extrémní co do množství. V diagnostikované odvětrávající šachtě je povlak nečistot v celé šachtě. Nečistoty v nánosech vytvářejí lokálně souvislou vrstvu větší než 2 cm. Šachty mají na stěně povlak z mastnot a nečistot, který vypadá neškodně, ale obsahuje zdraví škodné látky. V místech bílých a tmavě zelených povlaků jsou plísně. Po vyčištění je zde zapotřebí použít dezinfekci s maximální povolenou koncentrací a doporučuji dezinfekci realizovat v daném místě povlaků dvakrát. Podle vrstvení nánosů a povlaků na stěnách šachty předpokládám přítomnost plísní bakterií, choroboplodných zárodků a alergenů. Podle struktury nečistot usazenin na stěnách šachty a na základě zbarvení lokálních míst v nečistotách, lze předpokládat v usazeninách karcinogenní látky Benzo(any).                

Na fotkách jsou zdokumentována místa, kde jsou karcinogeny, mastnota a plíseň v kondenzátu na stěně šachty. Tím, že odvětrávací šachta nebyla od původní výstavby vyčištěna a dezinfikována, jsou lokální místa v šachtě, kde je stečený kondenzát, který obsahuje jak mastnoty, tak vysrážený kondenzát a v tomto prostředí se začaly tvořit plísně. Při diagnostice bylo zjištěno, že největší znečištění je v okolí odboček do bytů, které je místy větší než 2 cm. Na dně odvětrací šachty jsou napadané nečistoty, které se neudržely na stěně šachty. Dále je pod nánosem nečistot na dně odpad, pravděpodobně z přestaveb jader. Tyto stavební zbytky plus nečistoty plus stečený kondenzát z výparů odboček odvětrání jsou ideálním prostředím k růstu bakterií, choroboplodných zárodků a plísní. Zároveň v tomto vlhkém prostředí dochází ke korozi spoje dna a stěny šachty.                                                                                      

Největší nedostatek odvětrávacích šachet je to, že nemají funkční sací ventilátory a jsou bez funkčního odtahu a fungují jen na principu „komínového efektu“. To dokladuje množství extrémních nánosů na stěnách v odvětrávací šachtě. Princip „komínového efektu“ je v letním období nefunkční, protože „komínový efekt“ funguje za předpokladu, že venkovní teplota je nižší než teplota uvnitř budovy. Pokud je venkovní teplota vyšší než uvnitř budovy, nastupuje opačný komínový efekt. Což se projevuje nejen na množství nečistot a nánosů na stěnách šachty, ale zároveň i tím, že šachta nemá odtah vzduchu a nečistot. Teplý vzduch z bytů stoupá vzhůru, ještě teplejší vzduch ze střechy se tlačí do šachty a v místě střetu rozdílných teplot vzduchu, si odtah ze šachty hledá cestu ven, to znamená, že pachy, nečistoty a škodliviny v polétavém prachu z odvětrací šachty se dostávají do bytů a do dýchací zóny. Největší hrozbou pro zdraví je opačný komínový efekt v letním období, kdy pachy a baktérie z odvětrací roury WC a odpadů, instalované v těsné blízkosti nefunkčního ventilátoru, mohou být strhávaný do odvětrací šachty a mohou se šířit po domě a dostávat se do dýchací zóny.    

Navíc v případě instalovaných silných ventilátorů v bytech na toaletě, v kuchyni, v koupelně, zapříčiňují nefunkčnost odtahu ze šachty a odvětrávaní bytům pod instalovanými ventilátory. Samotný komínový efekt totiž neprotlačí výkonné ventilátory vyústěné do odvětrací šachty z kuchyně a z koupelny. Instalací pomocných výkonných ventilátorů vyústěných do odvětrávacích šachet je příčinou toho, že ve spodních bytech pod výkonnými ventilátory nemají odtah ze šachty a vzduch není odváděn. Je zapotřebí instalovat na střechu domu elektrické sací hybridní turbíny, které zabezpečí odtah ze šachty pro všechny uživatele. Po nainstalování sacích hybridních turbín vytvoříme funkční systém a dům začne opět dýchat.                                                                                   

 

Tomuto efektu je možno zabránit instalací sací hybridní turbíny s programovatelným motorem.

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c