Program výborové schůze   17.02. 2020   18.00 hod.

 

1. Stav finančních prostředků na účtu k 30.01. 2020

Nedvědova 1, středisko 279             xxx 138,81

Nedvědova 3, středisko 280             xxx 784,93

Nedvědova 5, středisko 281             xxx 243,88

 CELKEM                                      x xxx 167,62                                                                                                                                                                                                           

2.Dlužníci:

Dlužníci za leden 2020 nejsou.

 3. Ostatní.

-Vadný vodoměr v N5 opraven.

-Při konzultaci jak postupovat při odstranění závady, bylo zjištěno, že je termín výměny vodoměrů pro náš dům. Naše dodavatelská firma vodoměrů a měřičů tepla je ISTA Praha. Tato firma zabezpečuje dálkové odečty spotřeby tepla a vody a rozúčtování na jednotlivé byty. Zpracovala nabídku na provedení výměny a všech úkonů souvisejících s výměnou na 101 601,35Kč. Vzhledem k dosavadní spolupráci doporučujeme pokračovat ve využívání služeb ISTY.                                                                                                                         

-ISTA poslala vyúčtování tepla za rok 2019. Schváleno a postoupeno k dalšímu zpracování.

-Faktura ISTA za služby doporučeno SNO proplatit částku 19 137,22Kč z účtu SVJ.

-Jednání se zástupci rodiny Sxxxxx o rekonstrukci bytu a zaběhlých zvyklostech při provádění. Informaci o problémech při rekonstrukci podal kolega Honzík.

-Zabezpečení zpětné montáže měřidla spotřeby tepla. Při rekonstrukci bytu Sxxxx bylo nutno demontovat měřidlo z vyřazeného radiátoru měřidlo odečtu tepla a jeho zpětnou montáž. Zajištěno firmou ISTA.

-statutární zástupci SVJ podepsali na SNO vyúčtování daní z dohod a odměn výboru SVJ za rok 2019.

- Verlag Dashofer   - zálohová faktura časopis on line 5082Kč neobjednáváme.

-podepsány ceny tepelné energie s OLTERM na rok 2020.

-stav pokladny SVJ finance v hotovosti 14 351,50Kč