1. Stav finančních prostředků na účtu k 30.11. 2020

Nedvědova 1, středisko 279                   X67 454,07

Nedvědova 3, středisko 280                   X01 094,72    

Nedvědova 5, středisko 281                    X37 491,65  

 CELKEM                                                          X X06 040,44    

 

 

  1. Dlužníci. Dlužníci nejsou.

 

3.Ostatní.

Revize plynu proběhne v lednu 21. Termín bude upřesněn obvyklým způsobem.

Podání Návrhu na zápis změny zapsaných údajů do rejstříku společenství vlastníků jednotek. Na první podání 18.11.2020 bylo nám doručené usnesení o závadách v podaném dokumentu. Byl vypracován nový opravený návrh a dne 02.12.2020 podán ke KS soudu. Dne 07.12.2020 bylo doručeno usnesení s požadavkem na opravu. Byl vypracován nový návrh a podán 21.12.2020 na KS Ostrava.

Do společné antény jsou přidány slovenské programy.

Opravena vchodová světla N,N3.

V lednu odečet spotřeby studené vody patní měřidla N1 a N3 a spotřeba vody v bytech.

T-Mobile položení optického kabelu /výkopové práce/ vstup do domu.

Pan Čevora kontaktoval organizace zabezpečující zimní údržbu chodníků.

Zenit zahájen odchyt holubů.