Program výborové schůze   11.05. 2020   18.00 hod.

 

  1. Stav finančních prostředků na účtu k 30.04. 2020

Nedvědova 1, středisko 279                xxx 156,83

Nedvědova 3, středisko 280               xxx 190,95

Nedvědova 5, středisko 281                xxx 648,92

         CELKEM                                                x xxx 995,78

 

  1. Dlužníci. Do 30.04.2020 nejsou dlužníci.

 

  1. Ostatní.

 

Termíny výměny vodoměrů v bytech ve dnech 12.05. až 14.05.2020. ISTA poslala leták k prováděné akci, kde jsou všechny potřebné informace k této akci. Letáky jsou vyvěšeny ve vchodech našich domů. Prověřit přístup do bytů (podnájemníci neobydlené). Osoby styčné N1 p. Honzík N3 a N5 Lenert.

Výměna zábradlí N1. V pondělí 11.05.2020 firma postaví lešení a firma STOJAN od 12.05.2020 začne s výměnou zábradlí. Zázemí pro řemeslníky je připravené. Klíče vstup do domu a prádelny připravené.

Stanovy SVJ distribuované členům společenství odpovídají stanovám uloženým v rejstříku KS Ostrava. Provedená doslovná kontrola 16.04.2020.

K situaci ve výboru SVJ po ukončení činnosti člena výboru. Stanovy podle článku 17 umožňují kooptovat náhradní členy do výboru. Člen musí souhlasit se zvolením do výboru SVJ. Paní Sulimová souhlasí se zvolením do výboru SVJ.

 

Stanoven termín shromáždění SVJ na 17.09.2020 jídelna ZŠ Nedvědova 17.