Program výborové schůze   14.04. 2020   18.00 hod.

                                                                                    

  1. Stav finančních prostředků na účtu k 3O.04. 2020

Nedvědova 1, středisko 279                xxx 593,02

Nedvědova 3, středisko 280               xxx 634,36

Nedvědova 5, středisko 281                xxx 093,3

 CELKEM                                                          x xx0 320,70  

                                                                                                  

  1. Dlužníci. Za uvedené období nejsou dlužníci.

 

  1. Ostatní.

 

Dne 26.02.2020 proběhla revize našich výtahů co týká technického stavu a bezpečného provozu. Výtahy jsou schopné bezpečného provozu.

Proplacená faktura za revizi výtahů 16 335,00Kč

N1 byla zjištěna vícečetná porucha výtahu, kdy došlo k zastavení kabiny. Příčinou je nepřesný systém vážení. Bude provedena kalibrace servisní firmou. Čas kalibrace bude oznámen.

Ve všech výtazích byly zjištěny vadné baterie zabezpečující ovládání výtahu a nouzové spojení při poruše výtahu. Servisní firma poslala cenovou nabídku na výměnu baterií ve výši 20 020,35Kč.

Tradiční termín shromáždění SVJ se blíží. Vzhledem k vážné situaci (omezené shromažďování, věkový stav členů) je přesunut termín na září. O přesném termínu budou vlastníci informováni tradičním způsobem.

Pokračuje úklid v našich domech.

Nadešel termín výměny vodoměrů v bytech. Dosavadní dodavatel ISTA provedl nabídku na obměnu ve výši 101 601,35Kč. Termín výměny bude upřesněn.

Výměna zábradlí N1 návrh zhotovitele firmy STOJAN: nachystám smlouvu a můžeme začít od 4.5. s dokončením max do 29.5.2020. Navrhovaná cena zakázky 443 440Kč.

Vítr utrhnul oplechování výtahové nástavby N1. Provedli jsme ošetření, aby nedošlo k dalšímu poškození. Práce byly reklamované u LANEX. Opraveno 18.04.2020.

Noví vlastníci N1 Ing. Jiří Kolář, Mary Kolářová.