Program výborové schůze   20.07. 2020   18.00 hod.

 

  1. Stav finančních prostředků na účtu k 30.06. 2020

Nedvědova 1, středisko 279                 xxx 588,02

Nedvědova 3, středisko 280                 xxx 019,72

Nedvědova 5, středisko 281                 xxx 418,21

 CELKEM                                                      x xxx 025,95

 

  1. Dlužníci.

 

N5  nedoplatek uhrazen.                                                                                  

 

  1. Ostatní.

Změna vlastníka v katastru N3.

N5 převádí vlastnictví jednotky. Probíhá zápis do katastru nemovitostí.

 

Ve dnech 08.07.2020 a 09.07.2020 proběhla montáž RTN modulů k radiátorům topení pro zabezpečení dálkového odečtu spotřeby tepla v jednotlivých bytech. Akce proběhla podle plánu bez vážných problémů. Dík všem, kteří se podíleli na zabezpečení výměny RTN modulů.

 

Byla provedena demontáž již dlouhodobě nepoužívaných mandlů v N1 a N5. Po roztřídění a očištění budou kovy předány do sběrny.

 

Na základě pravidelné údržby dle Servisní smlouvy revizní technik nalezl

nedostatek na našem výtahovém zařízení. Schindler CZ, a.s.

nám předložil nabídku na opravu, která není zahrnuta v servisní

smlouvě. Tato oprava zajistí provozuschopnost a zvýší spolehlivost našich výtahů. Výměna hnacího řemene   17.212,30Kč. Celková suma za 3 výtahy 51 636,90Kč zaplacena

 

Příprava dokumentů nadcházejícího shromáždění vlastníků SVJ.   

-plné moci

-návrh usnesení

-pozvánka na shromáždění 

-zpráva pro shromáždění o činnosti výboru

-zpráva o hospodaření SVJ