1. Stav finančních prostředků na účtu k 31.05. 2020

Nedvědova 1, středisko 279                 xxx 452,05

Nedvědova 3, středisko 280                 xxx  615,16

Nedvědova 5, středisko 281                 xxx 073,14

 CELKEM                                                          x xxx 140,35                                                                                       

  1. Dlužníci.

Předpisy a platby za období 1/2020 - 5/2020

2 xxxxxxxxxxxxxx  5/2020   3116,00

5 xxxxxxxxxxxx        5/2020   475,00

Celkem Kč za výpis          3591,00

 

  1. Ostatní.

SNO vypracovala roční finanční uzávěrku našich středisek 279,280,281 

od 01.01.2019 do 31.12.2019. Uzávěrku podepsali statutární zástupci SVJ

což je krok k jejímu zveřejnění do Centrálního systému účetních informací státu.

 Vodoměry vyměněny ve dnech 12.05. až 14.05.2020. Předávací protokol ze dne 01.06.2020 uložen.

Došla faktura za výměnu vodoměrů. Platba 99 033,40Kč s DPH splatnost 17.06.2020.

Věnovat pozornost možným únikům vody po výměně vodoměrů.

Dálkový odečet spotřeby teplé a studené vody v jednotlivých bytech je funkční. Vodoměry začínají registrovat spotřebu od nulového stavu. Spotřebu tepla doporučuji provést kontrolu nastavení ventilů. V současné době jsou odečteny spotřeby srovnatelné se zimním období.

Od ISTY došla RÁMCOVÁ SMLOUVA č. OP-20-04236/RV/EB a Dílčí smlouva o dílo na dodávku a montáž IRTN. Předpokládaná částka plnění 101 601,35Kč. Dokumenty jsme podepsali a odeslali k podpisu na ISTU Praha.  O termínu výměny měřičů budou vlastníci informovaní s předstihem a tradičním způsobem.

Výměna zábradlí N1.  Firma STOJAN provedla výměnu zábradlí a montáž sušáků prádla u vchodu N1. Práce jsou dokončené a předané se staveništěm.  Bližší informaci podal p. Honzík.

Provedena kontrola spínacích čidel a výměna vadných.

Objednán termín shromáždění SVJ jídelna ZŠ Nedvědova 17.09.2020 navrhovaný čas 17,00hod.

Zpracování dokumentů shromáždění 2020. Upřesnění zpracovatelů jednotlivých dokumentů. Upřesnění programu shromáždění  SVJ.