16. ledna 2023 - pravidelná schůze

Schůze se nekonala kvůli nemoci.

Termín příští schůze: 13. 2. 2023