KVĚTEN 19

Program výborové schůze   13. 05. 2019   18.00 hod.

 

  1. Stav finančních prostředků na účtu k 31.03. 2019

Nedvědova 1, stř, 279       xxx 235,13

Nedvědova 3, stř. 280      xxx 759,34                          

Nedvědova 5, stř. 281      xxx 571,18

CELKEM                        x xxx 555,65

 

2.Dlužníci. N1 04/2019   2842,00Kč

Podstatná část prací na výměně zábradlí je dokončena a faktury za provedené práce zaplaceny.

Při demontáži lešení došlo k poškození skleněné výplně zábradlí N3. Poškozená výplň byla vyměněna. Zůstává doplnění objednaného příslušenství. Bude řešeno podle kapacitních možností provádějící firmy. Případné doplnění p. Honzík.

Provedli jsme poptávku na opravu výtahových nástaveb našeho domu a opravení soklu domu na jižní straně. Firma LANEX doručila cenovou nabídku na provedení oprav. Podrobnosti v příloze.

Dochází k legalizaci provedených úprav na domě na stavebním úřadě. Zpracování potřebných dokumentů a jejich předložení ke schválení.

 

 


Kontakt

Společenství vlastníků jednotek v domech Nedvědova 357/1,358/3,359/5 Olomouc
Nedvědova 357/1 779 00 Olomouc
604 333 775