ČERVEN 19

                         

Program výborové schůze   10. 06. 2019   18.00 hod.

 

  1. Stav finančních prostředků na účtu k 31.05. 2019

Nedvědova 1, stř, 279       xxx 193,80

Nedvědova 3, stř. 280      xxx 126,00                          

Nedvědova 5, stř. 281      xxx 668,85

CELKEM                        x xxx 988,65

 

2.Dlužníci. 05/2019   2609,00Kč

  1. Ostatní.

 

Kontrola úplnosti dokumentů ze shromáždění SVJ, které proběhlo 23.05.2019.

-zpráva o činnosti SVJ a výboru SVJ za uplynulé období od 25.05.2018 do 23.05.2019.

-zpráva o hospodaření SVJ za období od 01.01. 2018 do31.12.2018 a informace o finanční situaci SVJ k datu 30.04.2019.

-usnesení shromáždění SVJ v domech Nedvědova 357/1,358/3 a 3359/5.

-prezentace účasti a plné moci vlastníků SVJ                                                        

-hotovost pokladna

 

Dálkový odečet odběrů vody ISTA24 je funkční.

-N1 výměna světla mezi schánkami

 


Kontakt

Společenství vlastníků jednotek v domech Nedvědova 357/1,358/3,359/5 Olomouc
Nedvědova 357/1 779 00 Olomouc
604 333 775