Program výborové schůze   19.08. 2019   18.00 hod.

 

  1. Stav finančních prostředků na účtu k 31.07. 2019

Nedvědova 1, stř, 279         x40 286,14    

Nedvědova 3, stř. 280         x25 478,32                                    

Nedvědova 5, stř. 281       x74 020,19

CELKEM                         x x39 784,65                                                                                                                                  

2.Dlužníci v sledovaném období nejsou.                                                                                                                                                            

  1. Ostatní.

Současný stav prací na domě.

Stojan- Andris dne 15.07. až 19.07.2019 byla provedena montáž zábradlí a bočního zasklení balkonů N3, montáž mříží sklepních oken severní a východní strana domu. Dne 06.08.byla započata montáž dveří výtahových strojoven. Dveře výtahových strojoven firma odvezla zpět k provedení úprav. Zabudování dveří bude provedeno v termínu, který navrhne provádějící firma (celozávodní dovolená). V termínu 05.08. až 06.08.bylo provedeno zabudování sušáků do rekonstruovaných balkonů a v omezeném počtu do lodžií N3 a N5.Nebyl nainstalovaný jeden sušák. Bude nainstalován při instalaci dveří výtahových strojoven.

  1. Lanex termín započetí prací jižní strana domu 07.08. navezení materiálu k opravám. Opravy soklu probíhají na východní a jižní straně domu. Po demontáži zbytku konstrukce antén začaly opravy výtahových nástaveb. Rovněž byla provedena oprava  izolace části střechy po demontáži radiotelekomunikační technologie.
  2. Zástupci výboru SVJ jsou v kontaktu se zástupcem firmy LANEX a průběžně řeší nastalé situace při opravě.
  3. Cetin (Česká telekomunikační infrastruktura a.s.) její zástupce upřesnil možné demontáže a úpravy fasády pronajatého sklepního prostoru. Zástupce CETINU se dostavil 15.08. a provedené úpravy byly převzaty bez námitek.

 


Kontakt

Společenství vlastníků jednotek v domech Nedvědova 357/1,358/3,359/5 Olomouc
Nedvědova 357/1 779 00 Olomouc
604 333 775