Program výborové schůze   09.12 2019   16.00 hod.

1. Stav finančních prostředků na účtu k 09.12. 2019

Nedvědova 1, středisko 279             xxx 733,47

Nedvědova 3, středisko 280             xxx 122,61           

Nedvědova 5, středisko 281             xxx 152,54

 CELKEM                                         xxx40 008,62                                                                                                                                                                                                             

2.Dlužníci:

Nejsou dlužníci.

 3. Ostatní.

V lednu proběhne revize plynu a požární ochrany. Přesný termín bude upřesněn.

 Odečet stavu patních vodoměrů studené vody N3, N1 bude odeslán 02.01.2020 na SNO.

Spotřeby teplé studené vody vlastníků SVJ za uplynulý rok předán do 20.01.2020 na SNO.